Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)
Εκδότης
Διεύθυνση: Πατησίων 65 104 33 Αθήνα (εντός Σχολής Σταυράκου)
e-mail: pekkgram@gmail.com
web site: www.pekk.gr