Περιοδικό "Λαϊκό Τραγούδι"
Εκδότης
Διεύθυνση: Εϋντού 3Α 116 36 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7568887
e-mail: laikotra@otenet.gr