Ελευθεροτυπία
Εκδότης
"Ελευθεροτυπία", Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Μίνωος 10-16 117 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9296100
Τηλέφωνο τμήματος προσφορών: 800-11-92967.