Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 731 33 Χαλέπα Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο: 28210 56008
e-mail: info@venizelos-foundation.gr
web site: www.venizelos-foundation.gr