Ατλαντίς
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεοντίου 23, 117 45 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9220071
Πεχλιβανίδης Μ.
Βιβλιοπωλείο: Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3222846