Σύγχρονοι Ορίζοντες
Εκδότης
Διεύθυνση: Ευρυμέδοντος 4 104 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3460224
e-mail: s-orizontes@ath.forthnet.gr
Μοναστηρίου 139 και Χαλκίδος 3 546 27 Θεσσαλονίκη Τηλ. : 2310 543828 Fax : 2310 501824