Εκδόσεις Παπαδόπουλος
Εκδότης
Παπαδόπουλος ΑΕ
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 9 144 52 Μεταμόρφωση Αττική
Τηλέφωνο: 210 2846074-5
e-mail: info@epbooks.gr
web site: www.epbooks.gr
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος
Βιβλιοπωλείο: Σόλωνος και Μασσαλίας 14 106 80 Αθήνα Τηλ. 210 3615334