Γοργώ
Εκδότης
Διεύθυνση: 17η Νοέμβρη 85, 543 52 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 950997
e-mail: info@gorgo.biz
web site: www.gorgo.biz