Μετρονόμος
Εκδότης
Διεύθυνση: Λοχία Τριανταφύλλου 13 173 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9703932
e-mail: metro-no@otenet.gr
web site: www.metronomos.gr