Ανικούλα
Εκδότης
Ε.& Δ.Ανικούλα - Ι. Αλεξίκος Ο.Ε
Διεύθυνση: Εγνατία 148 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 235297
e-mail: anikoula@otenet.gr
web site: www.anikoula.gr/publications_gr.htm