Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 19, 155 61 Χολαργός
Τηλέφωνο: 210 6546524
e-mail: info@epsype.gr
web site: www.epsype.gr