Υπουργείο Πολιτισμού. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Εκδότης
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 213 9500-1
e-mail: bma@culture.gr
web site: www.byzantinemuseum.gr