Γκιούρδας Β.
Εκδότης
Διεύθυνση: Κερατσινίου 40 104 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5158010
e-mail: info@giourdas.com
web site: www.giourdas.com