Εκδόσεις Sonik
Εκδότης
Διεύθυνση: Κολωνού 12-14 104 37 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5226609