Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
Εκδότης
Διεύθυνση: Κοτυαίου 2 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6462636
e-mail: sov@otenet.gr
web site: www.sov.gr