Τυποεκτυπωτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Κοτυώρων 35 184 54 Νίκαια
Τηλέφωνο: 210 5695383
e-mail: novitas@ath.forthnet.gr