Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιδιαίτερο Τμήμα του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Αποθήκη Α΄, 1ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης ταχυδρομική διεύθυνση: c/o Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης 23 541 01 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 566716
e-mail: info.thmp@culture.gr
web site: www.thmphoto.gr
Ηρακλής Παπαϊωάννου, διευθυντής