Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 14 176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9247450
e-mail: uehr@panteion.gr