Ολκός
Εκδότης
Διεύθυνση: Δοξαπατρή 49 114 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3621379
e-mail: info@olkos.gr
web site: www.olkos.gr
Ειρήνη Λούβρου