Εγνατία
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 190 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 926068
Γιώργος Κάτος