Ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α.
Εκδότης
Σύνδεσμος Οργάνωσης Φιλολογικών και Ιστορικών Αρχείων
Διεύθυνση: Φιλελλήνων 18 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3218691
e-mail: info@sofia-foundation.gr
web site: www.sofia-foundation.gr
Ρένος Μιχαηλίδης