Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 9 105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3316516
e-mail: evonymos@tee.gr
web site: www.evonymos.org
Σάκης Κουρουζίδης