Σύνολο
Εκδότης
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 72 & Λυκείου, 153 41 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6560737
e-mail: publications@synolo.gr
web site: www.synolo.gr
Καρατάσσου Μ.