Ευριπίδης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 11 152 32 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210 6800644-6
e-mail: contact@evripidis.gr
web site: www.evripidis.gr
Θεόδωρος Βασιλόπουλος
Υποκατάστημα: Κηφισίας 310 145 63 Κηφισιά τηλ. 210 8075792 fax 210 8075729 kifisia@evripidis.gr