Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
Εκδότης
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 1 & Β. Κωνσταντίνου 50, 116 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7235857
e-mail: administrator@nationalgallery.gr
web site: www.nationalgallery.gr