Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών
Εκδότης
Διεύθυνση: 3η Πάροδος Αρσενίου 491 00 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610 30674
e-mail: dimkonidaris@yahoo.gr
web site: www.eksmouseiosolomou.gr