Τυπογραφείο "Κείμενα"
Εκδότης
Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις Γαβριηλίδη Αγίας Ειρήνης 17 105 51 Αθήνα Τηλ: 210 3228839 FAX: 210 3636514 E-mail: info@gavrielidesbooks.gr Web site: www.gavrielidesbooks.gr