Έλιξ
Εκδότης
Διεύθυνση: Γρηγορίου Κυδωνιών 21 172 37 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7610616
e-mail: elix-eco@otenet.gr
web site: www.elix.gr