Στρατής
Εκδότης
Διεύθυνση: Διακίνηση:Εκδόσεις ΚΨΜ Κιάφας 3 & Ακαδημίας 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3813838 210 3810502 e-mail: info@kapsimi.gr web site: www.kapsimi.gr