Ηριδανός
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 24 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3847660
e-mail: heridanos_papakosta@yahoo.gr
web site: www.hridanos-ekdoseis.gr
Άλκηστις Παπακώστα