Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεβίδου 13 & Όθωνος 100, 145 62 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 8015870
e-mail: goul@gnhm.gr
web site: www.gnhm.gr