Ισόρροπον
Εκδότης
Διεύθυνση: NikiBook Σόλωνος 110 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3802242
e-mail: info@nikiekdotiki.gr