Εκδόσεις Φυλάτος
Εκδότης
Διεύθυνση: Βόγα Κίμωνος 52 Τ.Κ. 54645 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 821622
e-mail: contact@fylatos.com
web site: www.fylatos.com
Φυλάτος Κωνσταντίνος Α.