Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας Leica
Εκδότης
Leica Academy · Creative Photography
Διεύθυνση: Υμηττού 243 116 32 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7525328
e-mail: info@Leica-academy.gr
web site: www.Leica-academy.gr
Σκιαδόπουλος Σπύρος