Αρχείο Κρήτης
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 4 116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7518929
e-mail: sgourakis@freemail.gr