Γερμανός
Εκδότης
Διεύθυνση: Στεφ. Τάττη 6 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 221169
e-mail: info@germanos-publications.gr
web site: www.germanos-publications.gr
Φωτεινή Γερμανού, Σοφία Γερμανού