Δήμος Εξωμβούργου Τήνου. Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση
Εκδότης
Διεύθυνση: Ξινάρα 842 00 Τήνος
Τηλέφωνο: 22830 51801