Κασταλία
Εκδότης
Διεύθυνση: Σταδίου 33 105 59 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3215280
e-mail: info@kastaliaeditions.gr
web site: www.kastaliaeditions.gr/pages/gr/home_gr.asp