Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής
Εκδότης
Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο 491 00 Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610 87570
e-mail: music@ionio.gr
web site: www.ionio.gr/~GreekMus