Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Ηλία Ζερβού 50 111 44 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2010659