Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία
Εκδότης
Διεύθυνση: 17101 Ν. Σμύρνη Τ.Θ.: 76072
Τηλέφωνο: 2310 868186
e-mail: eae@eae.org.gr
web site: www.eae.org.gr