Χαραμάδα
Εκδότης
Διεύθυνση: Τσαμαδού 39 262 22 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6978 415843
e-mail: info@haramada.com
web site: www.haramada.com
Νεκτάριος Λαμπρόπουλος