Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιασίου 1 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7272205