Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 711 10 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 396200