Ημερησία
Εκδότης
Ημερησία Α.Ε.Ε.Ε.
Διεύθυνση: Μπενάκη 5 Μεταμόρφωση Χαλανδρίου 152 38
Τηλέφωνο: 210 6061343
Αλέξης Σκαναβής
Κέντρο διανομής εκδόσεων & προσφορών: Αρσάκη 6 (Στοά Αρσακείου) Τηλ. 210 3254062