Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου
Εκδότης
Διεύθυνση: Σταδίου 40 102 52 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3262440
Κατσίκης, Δημήτριος