Μπατσιούλας Ν. & Σ.
Εκδότης
Πανεπιστημιακό - Λογοσοφία
Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 9 10673 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3315186
e-mail: info@batsioulas.gr
web site: www.batsioulas.gr
Νίκος Μπατσιούλας