Εν χορδαίς
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποδρομίου 4 546 21Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 282248
Κυριάκος Καλαϊτζίδης