Ίαμβος
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 31 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3300443
e-mail: info@iambos.gr
web site: www.iambos.gr
Καλαμαράς Αγησίλαος