Τερζόπουλος Βιβλία
Εκδότης
Διεύθυνση: Φραγκοκλησιάς 7 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6198251
e-mail: gxt@terz.gr, biblio@terz.gr
web site: www.greeceinprint.com
Τερζόπουλος Χρήστος